Aanpak VRI kruispunt Rijksweg Zuid-Holleweg-Agricolastraat in Sittard

Foto: beeldcitaat google

Het onderhouden en beheren van verkeerslichten door de gemeente is een continu proces. Van tijd tot tijd krijgen VRI’s (Verkeersregelinstallaties) extra aandacht.

Wanneer een VRI op een kruising wordt vervangen wil de gemeente vóór het opstellen van de ontwerptekening graag input van inwoners, zodat die zo mogelijk als aandachtspunten kunnen worden meegenomen in het ontwerp.

Binnenkort zijn de verkeerslichten op de kruising Rijksweg Zuid-Holleweg-Agricolastraat in Sittard (#VRI2619) aan de beurt. Bij dit VRI-kruispunt wordt rekening gehouden met de toekomstige aanleg van vrijliggende fietspaden op de Holleweg. Deze vervanging staat voor dit jaar gepland. De gemeente vraagt inwoners van de gemeente en gebruikers van het kruispunt daarom zo mogelijk hun feedback over het kruispunt te geven en daarvoor een online enquête in te vullen. Dat kan nog tot woensdag 26 januari.

Verzoek aan de invullers: beschrijf zo goed mogelijk wat u bedoelt. “Vaker op groen staan” of “rechtsaf vrij” zegt bijvoorbeeld niet zo veel. Het antwoord op iedere open vraag kan tot maximaal 999 letters of tekens groot zijn.
Heeft u voor een antwoord meer tekstruimte nodig dan kunt u uw antwoord onder vermelding van VRI2619 ook naar [email protected] mailen.

Reacties

Cookieinstellingen