gob en CDA organiseren samen tweede informatieronde

Foto: SGN/Annet Wagener

Op 16 maart werden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Daarbij werd gob met 12 zetels de grootste partij in de gemeenteraad.

De eerste informatieronde werd op verzoek van het bestuur van gob als grootste partij in de nieuwe gemeenteraad uitgevoerd door Yvonne Salvino, Léon Geilen en Pieter Meekels. Donderdagavond koppelden zij hun bevindingen tijdens die eerste informatieronde, waarin met alle twaalf de raadsfracties werd gesproken, terug tijdens een bijeenkomst in de raadszaal.

Inhoudelijk lijkt er een brede basis te bestaan om toe te werken naar een raadsakkoord. Coalitievormende partijen zouden dan een basisakkoord opstellen, waarna alle partijen in positie worden gebracht hier aanvullingen op voor te stellen. Deze stap wordt gezet alvorens het akkoord aan de raad wordt voorgelegd, dus als onderdeel van het formatieproces.

Uit de eerste informatieronde trekken de drie informateurs de volgende conclusies:

  • gob en CDA dienen, als grootste partijen uit de bestaande coalitie, een basis te vormen voor een nieuwe coalitie;
  • die basis dient te worden aangevuld tot minimaal 21 zetels;
  • het toekomstig college moet beschikken over voldoende stabiliteit, continuïteit en bestuurskracht;
  • fracties met één zetel kunnen een coalitie steunen, maar geen wethouders leveren;
  • door de wijze van functioneren en communiceren is coalitiesamenwerking met enkele (getalsmatig) voor de hand liggende partijen geen vanzelfsprekendheid. In zo’n geval zal eerst moeten worden gewerkt aan onderlinge verhoudingen en herstel van vertrouwen;
  • sommige partijen sluiten anderen uit van samenwerking in een coalitie;
  • coalitievormende partijen (gob, CDA en nader te bepalen andere partij(en)) maken een basisakkoord waarna andere partijen, als onderdeel van het formatieproces, in de gelegenheid worden gesteld aanvullingen hierop voor te stellen;
  • de betrokkenheid en informatiepositie van de raad bij het voorbereiden van besluitvorming en de facilitering van de controlerende taak dienen verder te worden uitgewerkt.

Op basis van deze conclusies en rekening houdende met de verkiezingsuitslag vinden de informateurs het raadzaam dat gob en CDA gezamenlijk een tweede informatieve gespreksronde organiseren. In deze ronde moet dan, waar nodig, worden gesproken over vertrouwen en samenwerking alsmede over de inhoudelijke standpunten op verschillende dossiers.

In deze tweede informatieve ronde zullen GroenLinks, PVV, PvdA en Stadspartij voor een tweede informatieve gesprek worden uitgenodigd. Mocht op korte termijn blijken dat éénzetelfracties kenbaar maken te gaan samenwerken als één fractie, dan komt ook die nieuwe fractie voor een vervolggesprek in aanmerking.

Reacties

Cookieinstellingen