Bekendmakingen Sittard-Geleen van 03-11-2022 tot 09-11-2022

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Hieronder vindt u een wekelijks overzicht van links naar officiële bekendmakingen betreffende de Gemeente Sittard-Geleen.

De hier getoonde lijst met links is overgenomen van overheid.nl. Om alle voor u relevante gepubliceerde bekendmakingen te zien bezoekt u voor de zekerheid altijd zelf overheid.nl.

 1. Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Engelenkampstraat 61, 6131JE Sittard
  9 november 2022 – Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Engelenkampstraat 61, 6131JE Sittard
  » Bekijk publicatie
 2. Aanvraag omgevingsvergunning voor vernieuwen en uitbreiden van een garage en een keuken, Böblingenstraat 8, 6164GC Geleen
  9 november 2022 – Betreft: aanvraag op locatie Böblingenstraat 8, 6164GC Geleen
  » Bekijk publicatie
 3. Aanvraag omgevingsvergunning voor brandveilig gebruiken van een woonzorggebouw, Geenstraat 32, 32A1 t/m 32A13 en 32B1 t/m 32B13, 6162XZ Geleen
  9 november 2022 – Betreft: aanvraag op locatie Geenstraat 32, 32A1 t/m 32A13 en 32B1 t/m 32B13, 6162XZ Geleen
  » Bekijk publicatie
 4. Aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van een boom, Romeinenstraat 30A, 6132GN Sittard
  9 november 2022 – Betreft: aanvraag op locatie Romeinenstraat 30A, 6132GN Sittard
  » Bekijk publicatie
 5. Aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een gevelreclame op een bedrijfspand, Holtum-Noordweg 87, 6121RE Born
  9 november 2022 – Betreft: aanvraag op locatie Holtum-Noordweg 87, 6121RE Born
  » Bekijk publicatie
 6. Aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen van een appartementengebouw met 21 appartementen, Rijksweg Noord ong. Geleen (GLN00 B 7819, 7820, 7821, 7244, 7250 en 7251)
  9 november 2022 – Betreft: aanvraag op locatie Rijksweg Noord ong. Geleen (GLN00 B 7819, 7820, 7821, 7244, 7250 en 7251)
  » Bekijk publicatie
 7. Aanvraag omgevingsvergunning voor grondroerende werkzaamheden ten behoeve van aan te leggen infrastructuur, Gelders Eind Born (BOR00 I 1570)
  9 november 2022 – Betreft: aanvraag op locatie Gelders Eind Born (BOR00 I 1570)
  » Bekijk publicatie
 8. Bekendmaking van voornemen tot verkoop van een aan het waterschap toebehorende onroerende zaak
  9 november 2022 – Bekendmaking van voornemen tot verkoop van een aan het waterschap toebehorende onroerende zaak
  » Bekijk publicatie
 9. Besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg betreffende vaststelling legger Waterwet, wijzigingen Waterschapsverordening Waterschap Limburg en vaststelling wijzigingen Werkingsgebieden Waterschap Limburg
  9 november 2022 – Besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg betreffende vaststelling legger Waterwet, wijzigingen Waterschapsverordening Waterschap Limburg en vaststelling wijzigingen Werkingsgebieden Waterschap Limburg
  » Bekijk publicatie
 10. Besluit op omgevingsvergunning regulier (verleend), STD00 G 3185 bekend als Pastoor Chappinstraat 3 te Sittard
  8 november 2022 – Betreft: beschikking op aanvraag op locatie STD00 G 3185 bekend als Pastoor Chappinstraat 3 te Sittard
  » Bekijk publicatie
 11. Aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van een boom, GLN00 G 3341, nabij Meidoornstraat 26, 6163EN Geleen
  8 november 2022 – Betreft: aanvraag op locatie Meidoornstraat 26, 6163EN Geleen
  » Bekijk publicatie
 12. Aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van twee bomen, GLN00 G 3177, nabij Portonnekuilstraat 11 en 13, 6163BN Geleen
  8 november 2022 – Betreft: aanvraag op locatie Portonnekuilstraat 11, 6163BN Geleen
  » Bekijk publicatie
 13. Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Veersestraat 64, 6143AP Guttecoven
  8 november 2022 – Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Veersestraat 64, 6143AP Guttecoven
  » Bekijk publicatie
 14. Kennisgeving Herinrichting Geleenbeek Holtum – Baakhoven
  8 november 2022 – Herinrichting Geleenbeek Holtum – Baakhoven
  » Bekijk publicatie
 15. Aanvraag omgevingsvergunning voor inrichten van een schuur (gedeeltelijk) als bed & breakfast, Leeuwerik 34, 6133BV Sittard
  7 november 2022 – Betreft: aanvraag op locatie Leeuwerik 34, 6133BV Sittard
  » Bekijk publicatie
 16. Besluit op omgevingsvergunning regulier (VERLEEND), Mauritslaan 4A, 6161HV Geleen
  7 november 2022 – Betreft: wijzigen van de gebruiksfunctie van woning naar kantoor op locatie Mauritslaan 4A, 6161HV Geleen
  » Bekijk publicatie
 17. Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Koningstraat 87, 6121HS Born
  7 november 2022 – Betreft: beschikking verlenging beslistermijn op locatie Koningstraat 87, 6121HS Born
  » Bekijk publicatie
 18. Besluit op omgevingsvergunning regulier (verleend), BOR00 A 3864 en BOR00 F 3816, Sluisweg Born
  7 november 2022 – Betreft: beschikking op aanvraag op locatie BOR00 A 3864 en BOR00 F 3816, Sluisweg Born
  » Bekijk publicatie
 19. Provincie Limburg, Wet bodembescherming, Industrieweg 3 te Geleen, projectcode LI188302728
  7 november 2022 – Provincie Limburg, Wet bodembescherming, Industrieweg 3 te Geleen, projectcode LI188302728
  » Bekijk publicatie
 20. Aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen van een zorgcentrum ‘de Baenje’, wijzigen van een uitweg, kappen van vier, Hoek Schuttestraat – Baenjestraat (STD00 G 2716)
  7 november 2022 – Betreft: aanvraag op locatie: Schuttestraat 2, 6131 JR Sittard (STD00 G 2716)
  » Bekijk publicatie
 21. Bekendmaking voorgenomen verkoop van een perceel gemeentegrond
  7 november 2022 – Bekendmaking voorgenomen verkoop van een perceel gemeentegrond
  » Bekijk publicatie
 22. Kennisgeving Herinrichting Geleenbeek Oude Rijksweg
  7 november 2022 – Kennisgeving Herinrichting Geleenbeek Oude Rijksweg
  » Bekijk publicatie
 23. Bekendmaking Waterschap Limburg ter inzage legging ontwerpprojectplan ‘Knelpunten Winnerstraatlossing en Eindhovensebaan Nederweert’ met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger.
  7 november 2022 – Ontwerpprojectplan ‘Knelpunten Winnerstraatlossing en Eindhovensebaan Nederweert’ met bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de legger.
  » Bekijk publicatie
 24. Kennisgeving Verkenning Wijnandsrade – Aalbeek
  7 november 2022 – Kennisgeving Verkenning Wijnandsrade – Aalbeek
  » Bekijk publicatie
 25. Besluit op omgevingsvergunning regulier (verleend), Broekmolen 28 te Sittard, kadastraal bekend STD00 B 5844
  4 november 2022 – Betreft: beschikking op aanvraag op locatie STD00 B 5844
  » Bekijk publicatie
 26. Besluit op omgevingsvergunning regulier (verleend), Industriestraat 35, 6135KG Sittard
  3 november 2022 – Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Industriestraat 35, 6135KG Sittard
  » Bekijk publicatie
 27. Besluit op omgevingsvergunning regulier (verleend), Potgieterlaan 10, 6165EE Geleen
  3 november 2022 – Betreft: beschikking op aanvraag op locatie Potgieterlaan 10, 6165EE Geleen
  » Bekijk publicatie
 28. Aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen van een complex met kleinschalige werk-opslagruimten (GaragePark), STD00 L 610
  3 november 2022 – Betreft: aanvraag op locatie STD00 L 610
  » Bekijk publicatie
 29. Bekendmaking voorgenomen verkoop en aankoop grondstrook gelegen/grenzend aan de Frankenstraat en de Kempenweg
  3 november 2022 – Bekendmaking voorgenomen verkoop en aankoop grondstrook gelegen/grenzend aan de Frankenstraat en de Kempenweg
  » Bekijk publicatie
 30. Bekendmaking van voornemens tot verkoop gemeentegronden
  3 november 2022 – Bekendmaking van voornemens tot verkoop gemeentegronden
  » Bekijk publicatie

Reacties

Cookieinstellingen