Gemeentepolitiek, te belangrijk om alleen aan ouderen over te laten!

Foto:

 CAMPAGNENIEUWS – Patrick Brouwers, CDA |  Starters en jongeren kansen geven in onze regio!

Door ruzies en onenigheden tussen lokale politici uit diverse stadsdelen of dorpen doen we ons zelf en het geheel tekort als een van de grootste gemeentes in Limburg.

Zelf woon ik in Obbicht, werk ik in Geleen en ben ik in Sittard actief. We zijn één gemeente en moeten dit samen uitdragen!

Kies jong! Patrick Brouwers: lijst 1, nummer 10

Onder de jongeren leeft die onderlinge strijd tussen stad of dorp veel minder of bestaat die strijd zelfs niet meer. Zij hebben andere en ook grotere zorgen. Ze zijn op zoek naar (vast) werk of een betaalbare woning. Lokale politici moeten daarom zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor starters en daarmee kansen geven aan (jonge) startende ondernemers.

Iedere dag opnieuw zie ik (door-de-week als geschiedenisdocent op het Graaf Huyn College in Geleen en in het weekend als vrijwilliger voor de jeugd van de ZaterdagMiddagClub in Sittard) dat onze gemeente een scala aan talentvolle jongeren heeft, die in Sittard, Geleen of Born een toekomst willen opbouwen. Ze moeten dat echter ook kunnen!

Geen gemeentebeleid van ikke, ikke, ikke en de rest kan …

De lokale politiek moet scholieren van de middelbare school, maar ook MBO- en HBO- studenten, ondersteunen door hen te laten zien waar kansen liggen in de eigen regio voordat ze de arbeidsmarkt op gaan. Dit kan via een maatschappelijke dienstplicht en/of stage bij lokale bedrijven zoals VDL-Nedcar en Chemelot, maar ook bij de lokale kleinere bedrijven.

Ook Tweede Kamerlid Martijn van Helvert (CDA) steunt de campagne van Patrick Brouwers.
Naast zijn wijn van Martijn is er nu ook het Brouwers bier…

Als we jongeren binnen onze gemeente willen houden, moeten we de leefbaarheid van dorpen en wijken daarnaast goed in de gaten houden. Neem Obbicht, het dorp waar ik opgegroeid ben. Naast de harmoniezaal, moet er in Obbicht een tweede ontmoetingsruimte komen, liefst met een terras. Er zijn bijna géén horeca- en/of andere voorzieningen in Obbicht meer. Zelfs sommige verenigingen hebben géén plek meer om bij elkaar te komen. Lokale ondernemers moeten hun toko sluiten als gevolg van ambtelijke regels die gericht zijn op stedelijke centra en die vervolgens ook op dorpen worden toegepast, waar de omstandigheden die tot die regels hebben geleid, anders zijn. Dit alles zorgt ervoor dat binnen onze gemeente kansen blijven liggen voor jong én oud.

Mijn leerlingen confronteren mij vaker met de vraag waarom ik per se de politiek in wil. Politici zijn volgens hen ‘saai’ en vaak alleen maar ‘oude mensen’. Ik ben het met ze eens dat de gemeentepolitiek te belangrijk is om alleen aan ouderen over te laten. Met uw steun kan ik na 21 maart aan mijn leerlingen uitleggen dat de politiek er ook echt voor de jongeren is!

DIT IS CAMPAGNENIEUWS, een bericht aangeleverd door één van de lokale politieke partijen of kandidaten die op 21 maart aanstaande meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het bericht weerspiegelt puur de mening van de betreffende lokale politieke partij of kandidaat en is onverkort en ongewijzigd geplaatst.

Reacties