Samen voor Senioren regelt, ontzorgt en ondersteunt

Bianca Bastings - Samen voor Senioren
Foto: © Henry Peters

ADVERTORIAL – Nu ouderen steeds langer thuis blijven wonen zijn ze ook steeds vaker aangewezen op hulp van anderen.

Niet alleen op medisch vlak, maar ook voor alledaagse beslommeringen, zoals het huishouden, de boodschappen of een bezoekje aan vrienden.

Wie gezegend is met de nodige contacten en een goede verstandhouding met in de omgeving wonende familieleden zal van die kant de nodige steun en hulp ontvangen. Maar wat als een dergelijk vangnet ontbreekt? Of als men onvoldoende kennis heeft om andere belangrijke zaken te regelen? Dan wordt het allemaal een stuk lastiger…

Want wie helpt er dan bijvoorbeeld bij de zoektocht naar een levensloopbestendige woning en de verhuizing daarheen? En bij het regelen van zaken vóórdat iemand – bijvoorbeeld door dementie – wilsonbekwaam wordt? Bij het ordenen van de financiële administratie of bij het doen van digitale aanvragen en het invullen van digitale formulieren? En wie zorgt er straks voor het regelen van de nalatenschap? Met andere woorden: wie regelt de zaken waarvoor de wet maatschappelijke ondersteuning géén oplossing biedt?

Gelukkig herkennen steeds meer dienstverleners in Nederland ook op dit vlak de groeiende behoefte van senioren aan ontzorging, ondersteuning en hulp en advies bij het regelen van allerlei belangrijke zaken.

Eén van die dienstverleners in Zuid-Limburg is Samen voor Senioren in Valkenburg aan de Geul. Zij gaan graag met u én uw familie in gesprek om vast te stellen hoe zij u het beste van dienst kunnen zijn. Samen voor Senioren biedt aan de senior persoonlijke, klantgerichte, flexibele en integere administratieve ondersteuning en ontlasting van zorgtaken.

Reacties