Vorming cultuurbedrijf rond 1 januari 2018 afgerond

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de besturen van Artamuse, De Domijnen en Poppodium Volt over de koers die zij gaan volgen voor de integratie van de culturele functies binnen De Domijnen. Rond 1 januari a.s. moet die integratie helemaal rond zijn.

In 2014 is door de toenmalige bestuurders al besloten om alle culturele functies in de gemeente Sittard-Geleen onder te brengen in één cultuurbedrijf. Het betreft het theater, het museum, de erfgoedfunctie, de bibliotheek en de muziekschool. Voor een deel heeft dit op 1 januari 2015 zijn beslag gekregen. Het poppodium zou pas later aansluiten. Voor enkele functies bleek dat toen een brug te ver.

In de daarop volgende tijd zijn meerdere vervolggesprekken gevoerd. Ook zijn er nadere onderzoeken uitgevoerd om de resterende, complexe integratievraagstukken te tackelen. Sinds dit voorjaar is in het proces, onder regie van de gemeente een versnelling aangebracht. Tijdens een aantal constructieve gesprekken met de bestuurders van de drie instellingen is vervolgens overeenstemming bereikt over de te volgen koers.

Kort samengevat komt de overeenstemming hierop neer dat het gesubsidieerde muziekonderwijs en het personeel van Artamuse overgaan naar De Domijnen. Verder gaat de exploitatie van poppodium Volt met de mensen die daar werken ook naar De Domijnen. Met het Georganiseerd Overleg wordt momenteel op een constructieve wijze gesproken over het pakket aan overgangsafspraken voor de mensen die bij De Domijnen werken en nu nog in gemeentedienst zijn.

Al met al staan de lichten nu op groen om rond 1 januari a.s. de vorming van het cultuurbedrijf succesvol af te ronden.

Reacties