Verlaag tijdig uw vermogen

Foto:

ADVERTORIAL – Het hebben van eigen vermogen is fijn. Want hoewel geld natuurlijk niet gelukkig maakt, is het wel een ruilmiddel waarvan eenieder graag genoeg heeft.

Op enig moment in uw leven is het wat minder prettig als u veel spaargeld heeft, of een woning zonder hypotheek. Namelijk bij uw overlijden, of als u naar een zorginstelling verkast. Dan werkt dat mooie vermogen ineens tegen u en moet u (weer) veel gaan betalen. U kunt een aantal maatregelen nemen om dat te voorkomen.

Schenken

U kunt uw vermogen gaan wegschenken aan uw toekomstige erfgenamen, vaak de kinderen.

Voordeel: uw kinderen krijgen echt vermogen binnen en kunnen er ook echt iets mee.
Nadeel: u bent uw vermogen kwijt en krijgt het nooit meer terug.

Schenken op papier

U schenkt uw vermogen weg op papier. Dat betekent dat u een schenking aan uw kinderen doet en uw geld per direct weer van hen terug leent. Per saldo heeft u uw vermogen dus nog altijd in uw bezit, maar heeft u een schuld aan uw kinderen. U moet over deze schuld elk jaar zes procent rente betalen (over de bank) en de hele constructie moet notarieel zijn vastgelegd. Doet u dat niet, dan zal de fiscus deze schenking niet accepteren als schenking maar behandelen als erfenis.

Voordeel: u verlaagt uw vermogen in box 3 en daarmee de eigen bijdrage in de zorg.
Nadeel: kostbare constructie. U moet elk jaar rente betalen, kinderen krijgen per saldo de schenking nog niet binnen maar alleen de rente (onbelast).

Uitbetalen kindsdelen

Wat veel mensen niet weten, is dat het zogenaamde kindsdeel van een overleden partner onder voorwaarden mag worden uitgekeerd aan de kinderen. Het is dan wel verstandig om dit kindsdeel eerst vast te stellen, goed vast te leggen dat de uitbetaling geen schenking is en vervolgens uit te betalen.

Mocht u niet willen uitbetalen, dan is het op zijn minst verstandig om te regelen dat de kindsdelen niet opgegeten hoeven te worden als de langstlevende in de zorg terechtkomt.

Voordeel: kindsdeel telt niet meer mee – of slechts beperkte periode – voor de eigen bijdrage in de zorg.
Nadeel: weinig nadelen, behalve de eenmalige kosten van het opstellen van de betreffende documenten.

Flexibele testamenten opstellen

De meeste mensen hebben testamenten waarin wordt geregeld dat de echtelijke woning altijd naar de langstlevende gaat. Dus ook als de langstlevende al in de zorg zou zitten bij het sterven van de eerste. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Daarom is het voor eenieder met een eigen woning goed en raadzaam om een correct testament te maken waarbij de woning kan worden veiliggesteld voor de zorgbijdrage. Dat kunt u alsdan regelen na het eerste overlijden.

Voordeel: flexibiliteit rondom de woning. Mogelijkheid om de waarde van de woning niet af te geven aan de staat.
Nadeel: eenmalige investering in het opstellen van de fiscale testamenten (en eventuele volmachten).

Kleinkinderen

Door uw kleinkinderen in uw testamenten te noemen, kunt u een fiscale vrijstelling gebruiken van ongeveer twintigduizend euro per kleinkind. Dat kunt u regelen voor zowel het eerste als het tweede overlijden. Door het alvast te regelen bij het eerste overlijden, heeft de langstlevende een lager vermogen en zal de zorg derhalve eveneens grip krijgen op een lager vermogen.

Voordeel: emotioneel leuk om iets direct aan kleinkinderen na te laten, minder erfbelasting, minder bijdrage in de zorg.
Nadeel: kosten voor opstellen testamenten, eigen kinderen erven iets minder.

Kortom, er kan heel veel. Beoordeel samen met ons of het voor u zin heeft om dit te regelen.

0800 – 1031

Waarvan akte.

fiscalist (specialisatie erven en schenken)

www.erfrechtplanners.nl

Reacties

article
148733
ADVERTORIAL – Het hebben van eigen vermogen is fijn. Want hoewel geld natuurlijk niet gelukkig maakt,
https://sittard-geleen.nieuws.nl/zakennieuws/20181201/verlaag-tijdig-uw-vermogen/
2018-12-01T09:05:57+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/11/30182754/mat-scheepers-erfrechtplanners1.jpg
De Erfrecht Planners, Schenken en Erven, vermogen verlagen
Columns, Zakennieuws