Over erven en schenken

Foto:

ADVERTORIAL – Omdat niet iedereen in dezelfde omstandigheden verkeert is het verstanding om u tijdig te laten adviseren over alles wat met erven en schenken te maken heeft.

U wilt uw kinderen financieel helpen bij de aankoop van een woning. Hoe gaat dat? Heeft u kinderen uit meerdere relaties? Bent u een zogenaamd samengesteld gezin? Kun je ook schulden erven? Hoeveel erfbelasting betaal ik als ik erf van mijn oom of tante? Hoe wordt een nalatenschap correct afgewikkeld?

De wettelijke regeling rondom het erfrecht is een regeling die in de basis goed is. Goed voor iedereen die verder niets aparts wil regelen.

Maar bij wie is de situatie nog zodanig dat de wet het gewoon goed regelt? De wet bepaalt wie de erfgenamen zijn als iemand sterft.

Zo zijn mensen die gehuwd zijn bijvoorbeeld automatisch elkaars erfgenaam en zijn samenwoners dat niet. Samenwoners zullen dus altijd bij testament moeten regelen dat hun partner erfgenaam is. Gehuwden met kinderen worden door de wet in een keurslijf geduwd, waarbij de kinderen en de langstlevende een gelijk deel erven.

De zogenaamde kindsdelen worden in deze situatie door de kinderen slechts op papier geërfd, maar wel meteen al belast met erfbelasting.

Het wettelijk erfrecht wordt ook wel gekscherend volkserfrecht genoemd, waarmee bedoeld wordt dat de minimale basis erin wordt geregeld en voor de rest niks. Voor mensen met een eigen woning, kinderen en kleinkinderen biedt de normale wettelijke regeling al niet voldoende bescherming tegen bijvoorbeeld de fiscus en andere kapers op de kust, zoals bijvoorbeeld de eigen bijdrage in de zorg.

Vivian van Ommeren van de Efrecht Planners: “We spreken jaarlijks heel veel klanten. Hoewel men denkt dat veel situaties hetzelfde zijn, blijkt dat in de praktijk toch echt niet het geval. Zo krijgen we veel gevallen onder ogen waarbij er met een kind bijvoorbeeld geen of slecht contact is, of waarbij geldleningen zijn verstrekt aan kinderen en niet goed nagedacht is over de situatie bij overlijden.”

Sinds 1 januari 2003 is het nieuwe erfrecht in Nederland van toepassing, waardoor er ook veel mogelijkheden zijn ontstaan om de erfenis niet alleen civielrechtelijk te regelen maar ook vermogensrechtelijk. Hiermee kunnen duizenden euro’s worden bespaard bij overlijden en kan vermogen worden veiliggesteld voor de eigen bijdrage in de zorg.

“Natuurlijk is het voor iedereen raadzaam om vooraf erfrechtelijke zaken goed te regelen”, zegt Mat Scheepers, fiscalist met erfrecht als specialisatie en directeur van de Erfrecht Planners, “maar de afwerking van een nalatenschap is ook extreem belangrijk. Na een overlijden is het van belang om een verklaring van erfrecht te maken en de kindsdelen vast te stellen en veilig te stellen voor de zorg. Ook moet natuurlijk een aangifte erfbelasting worden gedaan bij de fiscus.”

Behalve de zaken rondom overlijden hebben veel mensen niets geregeld wanneer bijvoorbeeld sprake is van dementie of alzheimer. Simpelweg omdat ze niet weten dat dat nodig is. “Mensen weten het gewoon niet”, zegt Vivian van Ommeren. “Maar als een van de partners niet meer wilsbekwaan is, kan de andere partner de woning bijvoorbeeld niet meer verkopen, met alle gevolgen van dien. Met het maken van een uitgebreide volmacht – ook levenstestament genoemd – kan veel ellende worden voorkomen.”

Bel voor meer informatie:

0800 – 1031

 

www.erfrechtplanners.nl

Reacties

article
149411
ADVERTORIAL – Omdat niet iedereen in dezelfde omstandigheden verkeert is het verstanding om u tijdig
https://sittard-geleen.nieuws.nl/zakennieuws/20181209/over-erven-en-schenken/
2018-12-09T10:08:57+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/12/08233659/mat-scheepers-erfrechtplanners1.jpg
De Erfrecht Planners, Schenken en Erven, vermogen verlagen
Columns, Zakennieuws