Einde jaar: Schenking op papier?

Foto: De Erfrecht Planners

ADVERTORIAL – Nu het jaareinde weer nadert krijgen we veel vragen over het doen van schenkingen op papier. Deze vorm van “Schenken en Schuldig blijven” kan in sommige gevallen gunstig zijn, maar vaak zijn er ook andere opties.

Wat is een schenking op papier, en wat zijn de spelregels?

Middels een papieren schenking wordt door ouders een bedrag geschonken, maar dit bedrag wordt nog niet uitgekeerd aan het kind. Pas bij overlijden van de ouders ontvangt het kind het geschonken bedrag. Deze vorm van schenking moet steeds worden vastgelegd bij de notaris. Daarnaast moeten de ouders elk jaar 6% rente daadwerkelijk betalen aan het betreffende kind. Er is door het niet uitbetalen van de schenking immers een schuldpositie ontstaan tussen ouders en kind. Het is dus heel belangrijk dat deze rente ook écht betaald wordt, anders werkt de hele fiscale constructie niet, en valt de schenking straks alsnog in de erfenis.

Hoe werkt het belastingtechnisch?

Voor diegene die de schenking op papier doet (de ouders) is deze schuld een aftrekpost in box III. Voor de kinderen is de vordering die door de niet uitbetaalde schenking is ontstaan een vermogensonderdeel dat moet worden opgegeven in het vermogen in box III.

De voor- en nadelen

De voordelen kunnen er zeker zijn. Maar dan moet wel door alle betrokken partijen aan alle voorwaarden worden voldaan, en moeten de rentebetalingen ook altijd daadwerkelijk gedaan zijn. Aantoonbaar over de bank, en niet onder de kerstboom in een enveloppe.

De nadelen zijn echter ook vrij groot. Zo moet van elke schenking op papier afzonderlijk een nieuwe notariële akte worden gemaakt (dus elk jaar notariskosten), moet elk jaar de rente van 6% van ouders aan kinderen worden betaald, én dient bij alle partijen de schenking correct in de aangiften Inkomstenbelasting te worden verwerkt.

Daarnaast zorgt de lage spaarrente ervoor dat de ouders wel rente moeten betalen aan hun kind, maar geen of weinig rente ontvangen op hun spaargelden. Interen op vermogen ligt daardoor op de loer.

Ook het nieuwe wetsvoorstel 2022 speelt een papieren schenking niet in de kaart, aangezien schulden dan tegen een lager bedrag in box III worden afgetrokken dan de waardering van de vordering bij de kinderen.

Conclusie

In onze adviespraktijk zien we vaak dat naar de schenking op papier wordt gevraagd omdat de overige mogelijkheden niet bekend zijn. Daarnaast worden de kosten en administratieve rompslomp van de papieren schenking ook vaak onderschat.

De gedachte achter de papieren schenking is toch vaak het verminderen van vermogen voor het geval iemand sterft of naar de zorg gaat. En dat kan onder andere ook geregeld worden door het opmaken van fiscaal ingerichte testamenten en levenstestamenten.

Laat schenken geen doel op zich zijn, maar overweeg altijd zorgvuldig de voor- en nadelen!

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek over de planning van ùw nalatenschap.

Mr. Mat Scheepers
De Erfrecht Planners
0800-1031