Tien redenen om uw testament te maken!

Foto: De Erfrecht Planners

ADVERTORIAL – Waarom zou u eigenlijk een testament maken? De wet regelt het toch?

De hoofdreden waarom mensen een testament opstellen is zeer traditioneel. Ze willen namelijk graag bepalen wie hun erfgenamen zijn, en wie zeker níet hun erfgenamen zijn.

En dat is nu precies wat de wetgeving in Nederland eigenlijk ook al regelt. Met andere woorden; enkel om die reden is het niet nodig om bij testament over uw nalatenschap te beschikken.

Waarom dan toch testamenten maken?

In testamenten is tegenwoordig veel meer te bepalen dan enkel het benoemen van uw erfgenamen.

Zo kunt u onder meer bepalen:

  1. onder welke condities uw erfgenamen van u gaan erven (privé clausule);
  2. dat de langstlevende ouder optimaal beschermd is tegen fiscus en zorginstellingen (vermogen veiligstellen voor eigen bijdrage);
  3. dat de kinderen bij het overlijden van de laatste ouder minder erfbelasting hoeven te betalen;
  4. dat de woning niet zal gaan meetellen voor de eigen bijdrage in de zorg en dus niet behoeft te worden “opgegeten”;
  5. wie alle bevoegdheden heeft om uw erfenis te mogen afwikkelen (benoeming executeur/afwikkelingsbewindvoerder);
  6. dat de vrijstellingen voor de erfbelasting optimaal worden benut, zowel bij de langstlevende, kinderen én kleinkinderen;
  7. wat uw specifieke wensen zijn met betrekking tot bepaalde personen of vermogensbestanddelen;
  8. hoe uw erfenis verdeeld dient te worden binnen een zogenaamd samengesteld gezin;
  9. dat de erfenis alsnog niet bij uw schoonfamilie komt als uw eigen kind overlijdt (dat regelt een privé-clausule namelijk niet, in tegenstelling tot wat velen denken);
  10. dat uw kinderen pas vermogen van u kunnen opeisen als u er niet meer bent, en in bepaalde andere gevallen.

Met andere woorden: uw testamenten kunnen en mogen worden gebruikt om uw nalatenschap beter te plannen, waardoor er simpelweg meer van overblijft voor uw erfgenamen!

Tevens is het raadzaam om naast uitgebreide testamenten na te denken over volmachten (levenstestamenten).

In deze akten regelt u ook zaken voor “tijdens leven”, zodat uw belangen ook altijd behartigd kunnen worden mocht u dement, of op andere wijze wilsonbekwaam worden.

Laat u goed informeren en regel uw zaken tijdig!

Waarvan akte!

Mat Scheepers

De Erfrecht Planners
Tel. 08001031
[email protected]
www.erfrechtplanners.nl

Cookieinstellingen