Integriteitstoets voor kandidaat-wethouder

Foto: Ziko - CC BY-SA 3.0 - uitsnede van origineel

Wanneer de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn wordt een nieuwe coalitie gesmeed. Dan worden ook de wethoudersposten verdeeld.

In de toekomst komt er een landelijke integriteitstoets voor kandidaat-wethouders. Ook moeten zij dan verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

Ingewijden bevestigen berichtgeving van het AD hierover. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stuurt hier maandag een brief over naar de Tweede Kamer.

De nieuwe basistoets integriteit moet voorkomen dat criminelen in de politiek infiltreren. In de toets wordt onderzocht of kandidaat-bestuurders gevoelig zijn voor corruptie en of er belangenverstrengeling in het spel is.

Kandidaten voor een wethouderspost leveren nu op vrijwillige basis een VOG. Ollongren wil de Gemeentewet veranderen zodat dat verplicht wordt.

Ook wordt onderzocht of de minister van Binnenlandse Zaken zich in de toekomst mag bemoeien met benoemingen als er twijfel is over de integriteit van kandidaat-wethouders.

Reacties