Pap moet naar de zorg

ADVERTORIAL – Regelmatig gaat bij ons op kantoor de telefoon, waarbij ons om advies wordt gevraagd omtrent een bepaalde ontstane situatie.

Zo ook vorige week.

Een van de kinderen van familie X belt ons met de volgende situatie. Vader (71) heeft een aantal weken geleden een zware hersenbloeding gehad en komt er helaas niet meer goed uit. De doctoren geven aan dat vader niet meer thuis verzorgd kan worden en in een verpleegkliniek zal worden opgenomen.

Wat nu te regelen?

Vader en moeder hebben in het verleden een zogenaamd langstlevende testament gemaakt en er zijn geen volmachten. Moeder heeft de intentie om op termijn de woning te verkopen, nu haar man niet meer bij haar zal wonen.

Er ontstaan dus een aantal problemen. Te beginnen met het oude langstlevende testament. Hierin is namelijk bepaald dat de Langstlevende samen met de kinderen gaat erven, maar dat de eigendom van alles naar de Langstlevende gaat. Dat zou dus betekenen dat bij een overlijden van vrouw de complete eigendom van alles (dus ook de woning) naar de man gaat… die dan in de zorg verblijft! Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn, aangezien het vermogen dan middels de eigen bijdrage in de zorg zal worden opgegeten.

Dan de wens van de vrouw om de woning op termijn te verkopen. Dat levert ook een acuut probleem op aangezien haar man niet meer wilsbekwaam is en dus niet kan tekenen voor de verkoop en overdracht van de woning.

Wellicht dat er middels een gerechtelijke procedure nog tot een verkoop gekomen kan worden, maar dat is zeer kostbaar en omslachtig. Ook zijn er dan geen of weinig mogelijkheden om het vrijkomende vermogen uit handen van de zorg te houden.

En hoewel we achteraf nog enkele zaken voor deze klanten kunnen regelen, is het niet meer mogelijk om een optimale situatie te creëren.

Wat zou optimaal zijn geweest?

De mensen in dit dossier worden plotseling geconfronteerd met een ziekte (hersenbloeding) en hadden standaard langstlevende testamenten en hadden geen volmachten. En met name daardoor ontstaan de problemen.

Stel dat deze mensen in een eerder stadium uitgebreide flexibele en fiscaal ingerichte testamenten hadden gemaakt, en tevens uitgebreide volmachten. Wat was dan de situatie geweest:

  • In fiscale testamenten is flexibiliteit opgenomen met betrekking tot de woning. Deze kan bij het eerste overlijden dan ook worden toebedeeld aan de kinderen, hetgeen in dit dossier een geweldige oplossing zou zijn. De woning gaat dan immers niet geheel in eigendom komen van degene die in de zorg verblijft.
  • Bij het eerste overlijden is geregeld dat er geen erfbelasting betaald hoeft te worden.
  • In de uitgebreide volmachten zou geregeld zijn dat bij een situatie van wilsonbekwaamheid van een van de partners, de andere partner toch rechtshandelingen kan blijven verrichten, en dus ook de woning gewoon verkocht zou kunnen worden. Zonder tussenkomst van een gerechtelijke instantie.
  • In de volmachten zouden dan ook alle maatregelen genomen zijn dat de kinderen vermogen veilig kunnen stellen voor de eigen bijdrage in de zorg.

Kortom: in de praktijk komen we zo vaak situaties tegen die ouderwets of zelfs helemaal niet geregeld zijn. En dat is heel jammer voor de personen die het dan treft. Zeker omdat we weten dat het heel anders geregeld had kunnen zijn.

Kijk op onze website www.erfrechtplanners.nl voor de column ‘Familie niet geregeld – familie wel geregeld’

Bel ons gerust voor een vrijblijvend gesprek!

De Erfrecht Planners